Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη Δημοτικού και στο Νηπιαγωγείο


Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα
δικαιολογητικά που χρειάζονται για τις εγγραφές των νηπίων και των
μαθητών της πρώτης τάξης του Δημοτικού, για το σχολικό έτος 2013-
2014.
Η εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου 2013.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο
είναι τα εξής:

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου
στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως
και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη
φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο
πιστοποιητικό γέννησης.
2. Επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα
εμβόλια και η οδοντολογική εξέταση.
3. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του / της προϊσταμένου / νης του
νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.
4. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
1. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή
δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται
ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα
προβλεπόμενα εμβόλια.
3. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.
4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση
κατοικίας του μαθητή.
5. Πιστοποιητικό καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης.
6. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου