Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

ΕΦΕΤ: Ανάκληση δοχείων τυριού

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής,
στο πλαίσιο του Ελέγχου Επιχειρήσεων και σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπίστωσε ότι το «Λευκοσιδηρό δοχείο με διαστάσεις
23Χ23Χ19cm, περιέκτης τυριού» με τις ενδείξεις : ΠΚ – ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ – Π .ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ» είναι
μη κανονικό & μη ασφαλές.


Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι:


1. Υπό τις κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρησιμοποίησής του, παρατηρούνται σημεία
αποκόλλησης του επιχρίσματος και ύπαρξη χαραγών σε αυτό.


2. Κατά την επαφή του με τον προσομοιωτή των όξινων τροφίμων (3% οξικό οξύ), παρατηρείται
αλλοίωσή του και επομένως ο περιέκτης είναι ακατάλληλος για χρήση σε σχέση με όξινα τρόφιμα
(pH <4.5).


Επομένως, το δείγμα δεν έχει κατασκευαστεί με τις ορθές πρακτικές κατασκευής. Υπό τις κανονικές ή
προβλεπόμενες συνθήκες χρησιμοποίησής του είναι δυνατόν α) να προσβληθεί από το εμπεριεχόμενο
τρόφιμο β) να μεταφέρει στο τρόφιμο ουσίες που είναι ξένες προς τη φύση του, με αποτέλεσμα να επιφέρει απαράδεκτη τροποποίηση του τροφίμου, που είναι επιβλαβής για την υγεία του καταναλωτικού κοινού και θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία [Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί (ΕΚ) αριθμ. 1935/2004, άρθρο 3 § 1, 2023/2006 άρθρο 5§ 2, 178/2002 άρθρο 14, Κώδικας Τροφίμων και Ποτών άρθρο 3 § 8, άρθρο 9 § 4, άρθρο 28§ 2 στ, ζ].


Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου του εν λόγω προϊόντος από την
επιχείρηση και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.


Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τον συγκεκριμένο περιέκτη να μην τον
χρησιμοποιήσουν και να μην καταναλώσουν προϊόντα (τυρί) που εμπεριέχονται σε αυτόν.


Zougla.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου