Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

ΙΚΑ: Αναγνωρίζει ως χρόνο ασφάλισης την άδεια μητρότητας


Ως χρόνο ασφάλισης και μάλιστα αναδρομικά από την 3η Απριλίου του 2008 αναγνωρίζει την 6μηνη άδεια μητρότητας το ΙΚΑ.Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε το Ίδρυμα, ο χρόνος της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας λογίζεται πλέον ως χρόνος ασφάλισης τόσο στον κλάδο Κύριας Σύνταξης και τους Κλάδους Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσο και για επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑΜ (για όσες μητέρες δεν καλύπτονται από άλλον κλαδικό επικουρικό φορέα ασφάλισης).


Σε αυτή την κατεύθυνση, επισημαίνεται ότι από τις 5 Αυγούστου και εφεξής (ημερομηνία ισχύος του ν. 3996/2011) θα παρακρατούνται  από τον ΟΑΕΔ και θα αποδίδονται στο ΙΚΑ οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη στις ασφαλισμένες μητέρες που κάνουν χρήση του δικαιώματος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας διάρκειας έξι μηνών.


Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους.


Star.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου