Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Περικοπές και στα ολοήμερα σχολεία

Μετά τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων, η συρρίκνωση των ολοήμερων...
είναι η νέα παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων. Αυτό αναμένεται να γίνει με την κατάργηση περίπου 500 σχολείων στη περιφέρεια, ενώ άλλοι τόσοι ωρομίσθιοι( ειδικοτήτων) προβλέπεται να μην ξαναπροσληφθούν τη νέα σχολική χρονιά. Το υπουργείο Παιδείας θέτει 6 οργανικές θέσεις και αυστηρές προϋποθέσεις για τη λειτουργία των ολοήμερων, οδηγώντας σε κλείσιμο πολλά από αυτά, κυρίως στις μικρές επαρχιακές πόλεις και τα νησιά.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου, όλα τα ολοήμερα που είναι εξαθέσια ή και μικρότερης οργανικότητας (δηλαδή με έξι ή λιγότερους δασκάλους), για να λειτουργήσουν θα πρέπει να πληρούν τέσσερις προϋποθέσεις:

1. Να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν ανελλιπώς τουλάχιστον εξήντα (60) μαθητές στο σχολείο.

2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος να
είναι 15 μαθητές.

3. Στα δημοτικά σχολεία με ολοήμερο πρόγραμμα να εγγράφονται οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή σχετική δήλωση ανεργίας.

4. Η αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας του ολοήμερου προγράμματος με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί στην αρχή του σχολικού έτους, σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους. Η συγκρότηση των Τμημάτων θα γίνεται με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων λαμβάνοντας υπόψη τις ώρες αποχώρησης των μαθητών.

newsbomb.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου