Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Μετ' εμποδίων οι εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς


Ελλείψεις σε προσωπικό και πόρους

Πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι γονείς που επιχειρούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους δημοτικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

Την ώρα μάλιστα που οι αιτήσεις αναμένεται να είναι αυξημένες λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης, σημαντικές είναι και οι ελλείψεις τόσο σε επίπεδο προσωπικού όσο και σε επίπεδο πόρων, γεγονός που αναγκαστικά μειώνει τις διαθέσιμες θέσεις και που σημαίνει ότι πολλά παιδιά μπορεί να μείνουν εκτός.

Σύμφωνα με την επίσημη εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, οι δημοτικές αρχές διασφαλίζουν το δικαίωμα πρόσβασης όλων των δημοτών και κατοίκων στη χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν, γεγονός που σημαίνει ότι δικαίωμα εγγραφής στους εν λόγω σταθμούς- θεωρητικά τουλάχιστον- έχουν όλα τα παιδιά.
 
Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων και παιδιά οικονομικά αδύνατων οικογενειών, ενώ προτεραιότητα έχουν εκείνα που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια, όπως ορφανά, παιδιά άγαμων μητέρων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων κλπ. Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται από την περιοχή ΟΤΑ που ανήκουν, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής παιδιού από γειτονική περιοχή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

- Πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
- Ιατρική βεβαίωση για την ανάπτυξη και την ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού, καθώς και φωτοαντίγραφο σελίδας εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού
- Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης των συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους
- Η βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων, για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου