Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Τα κορδόνια "υπεύθυνα" για παιδικά ατυχήματα

Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνουν μέτρα ενάντια στην ύπαρξη επικίνδυνων κορδονιών και κορδονιών περίσφιξης στα παιδικά ενδύματα και με ανακοίνωσή του ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή κ. Ι. Οικονόμου ενημερώνει τα εξής:

Τα μακριά κορδόνια και τα κορδόνια περίσφιξης μπορούν να θέσουν τα παιδιά σε μεγάλο κίνδυνο. Οι ευρωπαϊκές αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν σοβαρές ανησυχίες για την έκθεση των παιδιών σε αυτούς τους κινδύνους και είναι σημαντικό, προκειμένου να προστατευτούν τα παιδιά από τραυματισμούς, οι εμπλεκόμενοι, και ειδικά οι γονείς να είναι ενήμεροι για τους πιθανούς κινδύνους.

Οι ευρωπαϊκές αρχές εποπτείας της αγοράς συνεχίζουν να λαμβάνουν κοινοποιήσεις ατυχημάτων όπου κορδόνια ή κορδόνια περίσφιξης στα παιδικά ενδύματα έχουν μπλεχτεί σε ποδήλατα, πόρτες κτιρίων ή οχημάτων. Τέτοιων ειδών περιστατικά μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι χώρες κράτη μέλη έχουν θέσει σε προτεραιότητα την εποπτεία της αγοράς τέτοιων προϊόντων για να διασφαλίσουν ότι τα κορδόνια ή τα κορδόνια περίσφιξης σε εξωτερικά ενδύματα για παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, συμμορφώνονται με τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφάλειας.

Το 2008, το PROSAFE -Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Εφαρμογή της Ασφάλειας των Προϊόντων- ξεκίνησε μία κοινή δράση εποπτείας της αγοράς με θέμα «Κορδόνια και Κορδόνια Περίσφιξης σε Παιδικά Ενδύματα». Αντιπρόσωποι από δέκα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, συμμετέχουν σε αυτή την κοινή δράση που να διασφαλίσει ότι τα παιδικά ενδύματα είναι ασφαλή.

Η Ομάδα Κοινής Δράσης απευθύνεται σε γονείς και τους καλεί να λαμβάνουν υπ' όψη τις προειδοποιήσεις και να διασφαλίζουν ότι τα εξωτερικά ενδύματα των παιδιών τους δεν έχουν προεξέχοντα κορδόνια ή κορδόνια περίσφιξης. Επιπλέον, έχει καταλήξει σε ένα αριθμό από συστάσεις σε σχέση με την ασφάλεια των παιδικών ενδυμάτων. Αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

7 Συστάσεις των Αρχών Εποπτείας της Αγοράς

Ενδύματα για παιδιά μέχρι 7 ετών (ύψος 1,34 μ.) δεν πρέπει να φέρουν κορδόνια ή κορδόνια περίσφιξης στην περιοχή της κουκούλας και του λαιμού.

Ενδύματα για παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 14 ετών δεν πρέπει να φέρουν κορδόνια στην περιοχή της κουκούλας και του λαιμού, μακρύτερα των 75 mm ή κορδόνια περίσφιξης με ελεύθερες άκρες. Τα κορδόνια στην περιοχή της κουκούλας και του λαιμού δεν πρέπει να είναι ελαστικά, εκτός από τις τιράντες ώμων και τα κορδόνια σε ενδύματα που δένουν στο πίσω μέρος του λαιμού.

Τα παιδικά ενδύματα που δένουν στο πίσω μέρος του λαιμού δεν πρέπει να φέρουν κορδόνια που έχουν ελεύθερες άκρες στην περιοχή της κουκούλας και του λαιμού.

Τα παιδικά ενδύματα που είναι σχεδιασμένα για να δένονται στο μπροστινό μέρος δεν πρέπει να φέρουν δεμένες ζώνες ή φαρδιές λωρίδες σαν ζώνες μακρύτερες των 360 mm σε μήκος, μετρημένες όταν είναι λυτές και από το σημείο που αυτές δένονται.

Κορδόνια ή κορδόνια περίσφιξης σε παιδικά ενδύματα δεν πρέπει να κρέμονται κάτω από το μανίκι ή το στρίφωμα του ενδύματος.

Μην παράγετε χειροποίητα παιδικά ενδύματα τα οποία δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που απαριθμούνται ανωτέρω.

Αν ήδη κατέχετε παιδικά ενδύματα που δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις στα σημεία 1 έως 5 θα πρέπει να απομακρύνετε ή να κόψετε το κορδόνι ή το κορδόνι περίσφιξης. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το ένδυμα στο κατάστημα που το αγοράσατε και να συμβουλέψετε τον πωλητή για τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτό.

Ορισμοί:

Κορδόνι: σταθερού μήκους στο ένδυμα που εξυπηρετεί διακοσμητικούς σκοπούς ή χρησιμοποιείται για να προσαρμόσει το μέγεθος ενός ανοίγματος ή να δέσει το ένδυμα.

Κορδόνι περίσφιξης: περνάει μέσα από μία δίοδο ή δακτύλιο για να προσαρμόσει το μέγεθος ενός ανοίγματος ή να δέσει το ένδυμα.

Παρότι η Κοινή Δράση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, τα κοινοποιηθέντα ατυχήματα σε όλες τις χώρες, έχουν αποδείξει ξεκάθαρα το γεγονός ότι τα ενδύματα για μικρά και νεογέννητα παιδιά με κορδόνια ή κορδόνια περίσφιξης θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο τη νεανική και μη ενήμερη ομάδα των τελικών χρηστών.

Γι' αυτό το λόγο, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή κ. Γιάννης Οικονόμου παροτρύνει τους καταναλωτές και τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να δώσουν προσοχή στα μηνύματα που τους αποστέλλει η Ομάδα Κοινής Δράσης και τα οποία είναι: προς τους δύο γονείς: «Προσπαθήστε να απορρίψετε αυτά τα πιθανώς επικίνδυνα αξεσουάρ μόδας».

προς τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα υφαντουργικά παιδικά ενδύματα: «Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προϊόντων που διοχετεύετε στην αγορά. Να είστε ενήμεροι για τη νομοθεσία και το σχετικό πρότυπο».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου