Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Επιστολή της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας για την όραση των παιδιών


Με αφορμή το άρθρο "Βλέπει «σωστά»;", η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία εκφέρει άποψη επί του άρθρου, με επιστολή που μας απέστειλε και στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: «Η ανάγκη υπεύθυνης ενημέρωσης του κοινού και ειδικότερα των γονέων παιδιών σχολικής ηλικίας για προβλήματα όρασης των μικρών μαθητών και του σωστού τρόπου προσέγγισης, διερεύνησης και αντιμετώπισης, επιβάλλει τη σύντομη παρέμβαση του αρμόδιου και επίσημου επιστημονικού φορέα στη χώρα μας, της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας (Ε.Ο.Ε.).

Στα θέματα ενημέρωσης πληθυσμού η μεταφορά των επιστημονικών κρατούντων από τους φιλοξενούμενους συγγραφείς οφείλει να γίνεται υπεύθυνα, αντικειμενικά και να αποφεύγονται απλουστεύσεις και αυθαίρετα συμπεράσματα, όπως επίσης να μη δίνονται δικαιώματα, τέτοια που να δημιουργούν σκέψεις διαφήμισης ή «προσέλκυσης» δυνητικών ασθενών.

Η Ε.Ο.Ε. σέβεται απόλυτα το έργο και τη βοήθεια των οπτομετρών, όπου και όπως αυτή χρειάζεται και με βάση τα διεθνή κρατούντα. Ο τρόπος παρουσίασης όμως του άρθρου εγείρει αρκετές επιστημονικές ενστάσεις. Ο σεβασμός στην ακρίβεια επιβάλλει να διευκρινιστεί ότι οι οπτομέτρες δεν είναι καν ιατροί, δεν έχουν την ιατρική γνώση και κρίση των εξειδικευμένων οφθαλμιάτρων και επομένως ο χαρακτηρισμός τους στο άρθρο ως «πλέον ειδικών των οφθαλμιάτρων» είναι άστοχος και λανθασμένος.

Η ιατρική εκπαίδευση και εξειδίκευση των θεμάτων στην Ελλάδα και ο ορθός τρόπος διάγνωσης και αντιμετώπισης των πιθανών προβλημάτων όρασης είναι πλήρως διευκρινισμένος και δεν επιδέχεται παρερμηνείες, ή θολές προσεγγίσεις.

Στο άρθρο σωστά αναφέρεται ότι ο έλεγχος της υγείας των ματιών γίνεται μόνο από οφθαλμίατρο ή παιδοφθαλμίατρο. Αυτό που θα έπρεπε να υπήρχε στο άρθρο, ήταν ότι μόνο ο οφθαλμίατρος μπορεί να προχωρήσει στη συνολική αξιολόγηση τυχόν προβλήματος και στον τρόπο αντιμετώπισης του.

Στην Ελλάδα οι οφθαλμίατροι κατά την τετραετή περίοδο της ειδικότητας τους εκπαιδεύονται πλήρως, αξιολογούνται και εξετάζονται και στην αντιμετώπιση διαθλαστικών προβλημάτων, αμβλυωπίας, ελέγχου στερεοσκοπικής όρασης, διορθωτικών υάλων, πρισμάτων, και η ιατρική παιδεία σε συνδυασμό με την καθημερινή εμπειρία τους προσφέρει το ολοκληρωμένο και σωστό επίπεδο κατάρτισης. Ακόμη όμως και σε χώρες με διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης και «κατανομής του ανάλογου έργου αντιμετώπισης», δεν αμφισβητείται ο κεντρικός καθοδηγητικός και υπεύθυνος ρόλος του οφθαλμιάτρου στη διάγνωση, το σχεδιασμό και την αντιμετώπιση.

Η Ε.Ο.Ε. σας ευχαριστεί για τη φιλοξενία και είναι πάντα πρόθυμη να συνδράμει στην σφαιρική παρουσίαση θεμάτων όρασης και οφθαλμολογικών παθήσεων από δημοσιογράφους και συνεργάτες του site σας, που έχει καταξιωθεί σαν αντικειμενική πηγή πληροφοριών και διαθέτει ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα.»
kids.in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου