Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Τεστ μαθησιακών δυσκολιών και δυσλεξίας


Η Μαρινέλλα Τσουκαλά M.A., CCC-SLP, Παθολόγος Λόγου και Ομιλίας, Ιδρυτής και Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου "Λέγειν", αναφέρει στο Υγείαonline.gr, χρήσιμες οδηγίες, συμβουλές και ένα απλό ερωτηματολόγιο, για το πότε θα πρέπει ν’ αναζητήσετε τη βοήθεια ειδικού, στην περίπτωση που το παιδί σας παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες.Εάν το παιδί σας παρουσιάζει κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα (εάν δηλ. απαντήσετε ναι σε κάποιο από τα παρακάτω ερωτήματα), τότε συνιστάται να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό παιδαγωγό (με μεταπτυχιακές σπουδές σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία) για να ελεγχθεί η πιθανότητα το παιδί σας να παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες.

Με το ερωτηματολόγιο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι η έγκαιρη παρέμβαση εξασφαλίζει: 

•   Υψηλότερη σχολική επιτυχία.
•   Τόνωση του ηθικού του παιδιού.

Παρακαλώ βάλτε σε κύκλο: ναιόχι ή δεν γνωρίζω, ανάλογα με το τι αντιπροσωπεύει το παιδί σας.

ΔΙΑΒΑΣΜΑ:


1Διαβάζει αργά, συλλαβιστά.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
2Δυσκολεύεται να κατανοήσει το κείμενο που διαβάζει.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
3Συγχέει λέξεις που μοιάζουν οπτικά,
π.χ. χελιδόνια - χελωνάκια.
ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
4Παραλείπει ή προσθέτει γράμματα, συλλαβές ή λέξεις.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
5Χάνει την γραμμή στην οποία διαβάζει.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ


1Διαβάζει αργά, συλλαβιστά.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
2Δυσκολεύεται να κατανοήσει το κείμενο που διαβάζει.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
3Συγχέει λέξεις που μοιάζουν οπτικά,
π.χ. χελιδόνια - χελωνάκια.
ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
4Παραλείπει ή προσθέτει γράμματα, συλλαβές ή λέξεις.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
5Χάνει την γραμμή στην οποία διαβάζει.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

1 Διαβάζει αργά, συλλαβιστά. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
2 Δυσκολεύεται να κατανοήσει το κείμενο που διαβάζει. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
3 Συγχέει λέξεις που μοιάζουν οπτικά,
π.χ. χελιδόνια - χελωνάκια. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
4 Παραλείπει ή προσθέτει γράμματα, συλλαβές ή λέξεις.
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
5 Χάνει την γραμμή στην οποία διαβάζει. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΡΑΦΗ:


1Παραλείπει, προσθέτει ή αντιμεταθέτει γράμματα.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
2Μπερδεύει γράμματα που συγγενεύουν φωνολογικά π.χ. γ/χ  β/φ  δ/θ γράφει πάγος αντί για πάχος.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
3Κάνει ορθογραφικά λάθη ακόμη και σε λέξεις που
έχει διδαχθεί συστηματικά.
ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
4Δεν υπάρχει λογική σειρά στην οργάνωση
του γραπτού του/της.
ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
5Παραλείπει σημεία στίξης.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
6Η σύνταξή του/της είναι κακή.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
7Αδυνατεί να αναπτύξει το θέμα της έκθεσης
που του/της δίνεται.
ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
8Κολλάει λέξεις μεταξύ τους ή αφήνει πολύ
μεγάλα κενά.
ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
9Αντιστρέφει γράμματα, (π.χ.3 αντί για ε).ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
10Παρεμβάλει κεφαλαία γράμματα μέσα σε μια λέξη.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
11Ξεχνάει  το σύμβολο ενός γράμματος.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
12Αδυνατεί να αντιγράψει σωστά και γρήγορα
από τον πίνακα.
ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
13Χρειάζεται πολύ χρόνο προκειμένου να
ολοκληρώσει γραφική δουλειά.
ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
14Τα γράμματά του/της είναι δυσνόητα.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
15Δυσκολεύεται να γράψει πάνω στις γραμμές
του τετραδίου.
ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

1 Παραλείπει, προσθέτει ή αντιμεταθέτει γράμματα. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
2 Μπερδεύει γράμματα που συγγενεύουν φωνολογικά π.χ. γ/χ  β/φ  δ/θ γράφει πάγος αντί για πάχος. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
3 Κάνει ορθογραφικά λάθη ακόμη και σε λέξεις που
έχει διδαχθεί συστηματικά. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
4 Δεν υπάρχει λογική σειρά στην οργάνωση
του γραπτού του/της. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
5 Παραλείπει σημεία στίξης. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
6 Η σύνταξή του/της είναι κακή. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
7 Αδυνατεί να αναπτύξει το θέμα της έκθεσης
που του/της δίνεται. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
8 Κολλάει λέξεις μεταξύ τους ή αφήνει πολύ
μεγάλα κενά. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
9 Αντιστρέφει γράμματα, (π.χ.3 αντί για ε). ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
10 Παρεμβάλει κεφαλαία γράμματα μέσα σε μια λέξη. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
11 Ξεχνάει  το σύμβολο ενός γράμματος. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
12 Αδυνατεί να αντιγράψει σωστά και γρήγορα
από τον πίνακα. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
13 Χρειάζεται πολύ χρόνο προκειμένου να
ολοκληρώσει γραφική δουλειά. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
14 Τα γράμματά του/της είναι δυσνόητα. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
15 Δυσκολεύεται να γράψει πάνω στις γραμμές
του τετραδίου. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:


1Αντιστρέφει αριθμούς (π.χ. 6,9).ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
2Δυσκολεύεται να εκτελέσει πράξεις.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
3Δυσκολεύεται να κατανοήσει προφορικές οδηγίες.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
4Δεν καταφέρνει να λύσει προβλήματα.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
5Δυσκολεύεται με αριθμητικές έννοιες όπως:
μονός-ζυγός, μεγαλύτερος-μικρότερος.
ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
6Ξεχνάει τα κρατούμενα.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
7Ενώ εκτελεί μια πράξη ξεχνάει στα μισά αν κάνει
πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό.
ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
8Δεν θυμάται την διαδικασία που ακολουθούμε
κατά την εκτέλεση μιας πράξης. 
ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
9Κάνει λάθος πράξη π.χ.: κάνει πρόσθεση ενώ
το σύμβολο της πράξης είναι Χ.
ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

1 Αντιστρέφει αριθμούς (π.χ. 6,9).
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
2 Δυσκολεύεται να εκτελέσει πράξεις.
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
3 Δυσκολεύεται να κατανοήσει προφορικές οδηγίες. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
4 Δεν καταφέρνει να λύσει προβλήματα.
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
5 Δυσκολεύεται με αριθμητικές έννοιες όπως:
μονός-ζυγός, μεγαλύτερος-μικρότερος. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
6 Ξεχνάει τα κρατούμενα.
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
7 Ενώ εκτελεί μια πράξη ξεχνάει στα μισά αν κάνει
πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
8 Δεν θυμάται την διαδικασία που ακολουθούμε
κατά την εκτέλεση μιας πράξης. 
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
9 Κάνει λάθος πράξη π.χ.: κάνει πρόσθεση ενώ
το σύμβολο της πράξης είναι Χ.
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ ΟΤΙ:

1 Είναι αφηρημένος/η, δεν προσέχει
κατά την παράδοση. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
2 Δεν κάθεται ακίνητος/η στο θρανίο του.
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
3 Δυσκολεύεται να κατανοήσει προφορικές οδηγίες. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
4 Δεν θυμάται. 
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
5 Μοιάζει αγχωμένος/η κατά την διάρκεια
του μαθήματος.
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
6 Δυσκολεύεται να προφέρει κάποιες λέξεις,
π.χ. έλκηθρο (έκληθρο), βρεγμένος (βεργμένος). 
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
7 Έχει φτωχή αντίληψη χρόνου.  
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
8 Αποφεύγει να συμμετάσχει στο μάθημα.
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
9 Οι συμμαθητές του/της τον/την πειράζουν,
π.χ. όταν διαβάζει.
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

1Είναι αφηρημένος/η, δεν προσέχει
κατά την παράδοση.
ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
2Δεν κάθεται ακίνητος/η στο θρανίο του.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
3Δυσκολεύεται να κατανοήσει προφορικές οδηγίες.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
4Δεν θυμάται. ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
5Μοιάζει αγχωμένος/η κατά την διάρκεια
του μαθήματος.
ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
6Δυσκολεύεται να προφέρει κάποιες λέξεις,
π.χ. έλκηθρο (έκληθρο), βρεγμένος (βεργμένος). 
ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
7Έχει φτωχή αντίληψη χρόνου.  ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
8Αποφεύγει να συμμετάσχει στο μάθημα.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
9Οι συμμαθητές του/της τον/την πειράζουν,
π.χ. όταν διαβάζει.
ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ


ΣΤΑΣΗ / ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΟΥ / ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

1Παραπονιέται κάθε φορά που πρέπει να διαβάσει / να γράψει / να κάνει μαθηματικά.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
2Κουράζεται εύκολα και γρήγορα όταν διαβάζει / γράφει / κάνει μαθηματικά.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
3Αποφεύγει το διάβασμα / το γράψιμο / τα μαθηματικά.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
4Μισεί το διάβασμα / το γράψιμο / τα μαθηματικά.ΝΑΙΟΧΙΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

1 Παραπονιέται κάθε φορά που πρέπει να διαβάσει / να γράψει / να κάνει μαθηματικά. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
2 Κουράζεται εύκολα και γρήγορα όταν διαβάζει / γράφει / κάνει μαθηματικά.
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
3 Αποφεύγει το διάβασμα / το γράψιμο / τα μαθηματικά. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
4 Μισεί το διάβασμα / το γράψιμο / τα μαθηματικά. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

Σε περίπτωση που το παιδί σας παρουσιάζει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία, ο ειδικός παιδαγωγός (με μεταπτυχιακές σπουδές σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία) θα χαράξει ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα
 προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού σας, με στόχο να το βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του/της.

XPHΣIMEΣ OΔHΓIEΣ ΓIA ΓONEIΣ

•    Εάν το παιδί σας δυσκολεύεται ή μπερδεύεται όταν διαβάζει κάποιες λέξεις, υπογραμμίστε αυτές τις λέξεις με χρωματιστό μαρκαδόρο.

•    Εάν έχει αρνητική στάση απέναντι στο διάβασμα προσπαθήστε με ευχάριστες ασχολίες να αλλάξετε τα αισθήματά του. Διαβάστε μαζί του παραμύθια με εικόνες ή κόμικς. Στη συνέχεια ζωγραφίστε κάτι, φτιάξτε ένα κολλάζ κ.τ.λ. με αφορμή αυτό που διαβάσατε. Αποφύγετε αρνητικά και καυστικά σχόλια αναφορικά με την απόδοσή του.

•    Δυσκολίες στην ορθογραφία μπορούν να αντιμετωπισθούν γράφοντας σε μια κάρτα τη λέξη. Χρησιμοποιείστε διαφορετικό χρώμα για τα γράμματα που ίσως να το μπερδεύουν και αναλύστε προφορικά τη γραφή αυτής της λέξης. Η «κρεμάλα», τα σταυρόλεξα και βέβαια η συχνή επανάληψη θα βοηθήσουν στην εκμάθηση της ορθογραφίας.

•    Εάν το παιδί σας δεν διατηρεί τα απαραίτητα διαστήματα μεταξύ λέξεων βεβαιωθείτε ότι έχει κατακτήσει την έννοια της λέξης. Εξηγείστε του ότι υπάρχουν μεγάλες και μικρές λέξεις (π.χ. άρθρα και αντωνυμίες) τις οποίες δεν πρέπει να τις γράφει κολλημένες μεταξύ τους.

•    Σε περίπτωση που το παιδί σας δεν προλαβαίνει να κρατήσει σημειώσεις κατά την παράδοση του μαθήματος, ζητήστε από τον δάσκαλο την άδεια να χρησιμοποιεί ένα μικρό μαγνητόφωνο, ή ζητήστε από κάποιο άλλο μαθητή να χρησιμοποιεί καρμπόν και να του δώσει ένα αντίγραφο των δικών του σημειώσεων. Ο δάσκαλος με τη σειρά του, μπορεί να δώσει σε φωτοτυπία τις σημειώσεις του μαθήματος ή να γράψει στον πίνακα τα κύρια σημεία του μαθήματος ώστε να τα αντιγράψει το παιδί.

•    Είναι σημαντικό να ασχοληθείτε με τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου του γιατί το παιδί που έχει φτωχό λεξιλόγιο συχνά δυσκολεύεται στα θεωρητικά μαθήματα. Προτείνετε στο παιδί σας να φτιάξει το δικό του λεξικό χρησιμοποιώντας ένα τετράδιο χωρισμένο σύμφωνα με το αλφάβητο (ευρετήριο) και ενθαρρύνετέ το να χρησιμοποιεί καθημερινά τις λέξεις που μαθαίνει.

•    Εάν αντιμετωπίζει δυσκολίες στα μαθηματικά, εξηγήστε του βασικές έννοιες που πιθανόν να μην έχει κατανοήσει. Επίσης, ζητήστε από το παιδί σας να σημειώνει τα κρατούμενα και να ελέγχει πάντα κατά την εκτέλεση μιας πράξης το σύμβολό της ώστε να μην κάνει, για παράδειγμα, πρόσθεση στη θέση της αφαίρεσης. Αφιερώστε χρόνο στην εκμάθηση της προπαίδειας.

•    Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο χώρο που μελετάει το παιδί σας. Ενθαρρύνετέ το να διαβάζει σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο. Το δωμάτιο αυτό δεν πρέπει να έχει φασαρία ή να είναι φορτωμένο με αφίσες και παιχνίδια (οπτικά ερεθίσματα) που πιθανόν να αποσπάσουν την προσοχή του. Επίσης, το γραφείο του θα πρέπει να είναι μακριά από παράθυρα. 
Μαρινέλλα Τσουκαλά, M.A., CCC-SLP
Παθολόγος Λόγου και Ομιλίας
Ιδρυτής και Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου "Λέγειν"Α.Ε.
Μέλος του American Speech-Language - Hearing Association (ASHA)

www.legein.gr


http://www.ygeiaonline.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου